Zaproszenie do składania ofert

Rozeznania cenowe

Zapraszamy do składania ofert

 

Rozeznanie cenowe – obsługa finansowa projektu 

Zaproszenie do składania ofert 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Rozeznanie cenowe – koordynacja projektu 

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Rozeznanie cenowe – produkcja i dostawa tablic 

Zaproszenie do składania ofert 

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Rozeznanie cenowe – montaż tablic

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Rozeznanie cenowe – tłumaczenie 

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Rozeznanie cenowe – dokumentacja fotograficzna

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4