700 lat Lublina: dane i wizualizacje

Realizowany przez Fundację projekt ma na celu zwizualizowanie wybranych fragmentów historii i współczesnego Lublina. Przygotowane przez nas infografiki składać się będą na opowieść o mieście. Całość udostępniona zostanie w formie cyfrowej na stronie internetowej.

Osoby odpowiedzialne za wyszukiwanie
i opracowanie danych: dr Urszula Bronisz,
dr Magdalena Kawa, dr Katarzyna Kuć-Czajkowska,  Anna Małoszewska, Dariusz  Wajs, Klaudia Waryszak-Lubaś, Justyna Załucka

Redakcja i koncepcja merytoryczna: dr hab. Piotr Celiński

Oprawa graficzna i infografiki: Karol Grzywaczewski

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin w ramach obchodów 700 – lecia miasta
w 2017 roku