Projekt „Nowe media = nowa partycypacja” to seria spotkań i warsztatów, które mają na celu zwiększenie świadomości i aktywności obywatelskiej w zakresie wykorzystania mediów cyfrowych. Zaproponowane przez nas działania przyczynią się do pogłębienia krytycznej świadomości społeczeństwa informacyjnego oraz wzmacniania towarzyszących jej kompetencji kulturowo-społecznych potrzebnych. Chcemy stymulować partycypację medialną, a także przekonywać do korzyści płynących z aktywnego i kompetentnego współtworzenia sfery publicznej, zachęcać do podejmowania roli aktywnych współtwórców medialnej rzeczywistości. Projekt łączy najnowsze wyzwania edukacji medialnej z wciąż aktualnym problemem budowania świadomości obywatelskiej. Stara się w ten sposób zapobiegać cyfrowemu i technologicznemu wykluczeniu. Mamy nadzieję, że jego wymiernymi efektami będą lokalne sieci i społeczności powstające wokół aktywności medialnej.

Projekt jest realizowany przez Fundację Instytut Kultury Cyfrowej przy współpracy z Dzielnicowym Domem Kultury Bronowice oraz Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Kontakt – info@kulturacyfrowa.org

 

FIO_baner-www-LOGA