Zarząd

Piotr Celiński 
Medioznawca i edukator medialny, badacz mediów cyfrowych i sieci, profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii Mediów Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej
i Mediach UMCS. Autor i redaktor książek: Interfejsy. Cyfrowe technologie
w komunikowaniu
, Wrocław 2010; Kulturowe kody technologii cyfrowych, Lublin 2011; Mindware. Technologie dialogu, Lublin 2012; Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych, Lublin 2013. Kurator, animator i współtwórca wydarzeń kulturalnych i artystycznych.

Karol Grzywaczewski
Projektant graficzny, realizujący się z powodzeniem w projektowaniu książek, folderów, plakatów i innych form drukowanych. W pracy zawodowej łączy przyjemność
z rzeczywistością – projektuje dla instytucji kultury, nie stroniąc od zleceń komercyjnych. W wolnych chwilach najsłabszy z trzech członków kolektywu dj-skiego “Słabi prezenterzy” próbujący zdobyć uznanie z dala od programów graficznych.

Magdalena Kawa 
Ukończyła politologię oraz turystykę i rekreację. Obroniła doktorat na temat Holokaustu
w dyskursie publicznym. Zaangażowana w projekty społeczne i kulturalne realizowane przez organizacje pozarządowe i instytucje kultury. Działa głównie w obszarze edukacji
i animacji międzykulturowej. Pracuje w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Chełmie, współpracuje ze Stowarzyszeniem Dla Ziemi.