Opracowanie nowej trasy rowerowej wraz z aplikacją mobilną „Velo Fort” wzdłuż fortów Twierdzy Brześć

Założeniem projektu jest zbadanie transgranicznego charakteru Twierdzy Brzeskiej, znanej głównie z okresu II wojny światowej i jej funkcji obronnych. Jednak sama Twierdza ma znacznie dłuższą historię sięgającą jeszcze czasów sprzed I wojny światowej. Forty, będące częścią modernizacji Twierdzy Brzeskiej, znajdują się na terenie białoruskiego Brześcia i polskiego Terespola. To położenie to sprawia, że możemy wspólnie odkrywać historię tego miejsca i traktować je jako wspólne dziedzictwo kulturowe. Jednym z głównych działań w projekcie będzie utworzenie trasy rowerowej przebiegającej obok fortów wraz z aplikacją mobilną.

Lider Projektu Fundacja Rozwoju Twierdzy Brzeskiej od ponad 3 lat prowadzi badania terenowe i archiwalne dotyczące fortów Twierdzy Brzeskiej. Zebrane materiały, uzupełnione o te pozyskane w wyniku kwerendy przeprowadzonej w ramach niniejszego projektu posłużą do stworzenia wspomnianej aplikacji (#VeloFort). Warsztaty z udziałem młodzieży polskiej i białoruskiej pozwolą na „nowo” i „krytycznie” spojrzeć na historię Twierdzy Brzeskiej i zbudować wokół niej narrację atrakcyjną dla młodych odbiorców i odbiorczyń.

Transgraniczne aktywności pozwolą wzmocnić współpracę pomiędzy Polską i Białorusią oraz pozwolą na zdobycie doświadczenia w obszarze ochrony wspólnego dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Aplikacja mobilna VeloFort obejmie 10 fortyfikacji na Białorusi i w Polsce. Wśród nich znajdują się zarówno atrakcje muzealne: „V Fort” Zespołu Pamięci „Brzeska Twierdza-Bohater”, jak i Koszary Obronne „K-O” w Terespolu, a także forty, które nie są obecnie włączone do turystycznego zwiedzania. Dla wygody użytkowników i użytkowniczek aplikacja zostanie uzupełniona o informacje o infrastrukturze i usługach turystycznych.

Na miejscu osoby zwiedzające będą mogły poznać historię powstania fortyfikacji. Archiwalne zdjęcia przybliżą, jak wyglądały fortyfikacje w różnych latach istnienia.

Wybrane forty mają wszelkie szanse stać się najciekawszymi celami turystycznymi: na terenie obu krajów zachowały się autentyczne fortyfikacje z XIX wieku. Dostępna w trzech językach aplikacja sprawie, że będzie ona dostępna do szerokiego grona odbiorców i odbiorczyń.

Termin realizacji projektu: 1 lipca 2020 – 30 czerwca 2021 roku

Główny cel projektu Promocja i popularyzacja wspólnego dziedzictwa historycznego Twierdzy Brzeskiej poprzez wprowadzenie trasy rowerowej przez forty oraz stworzenie mobilnej aplikacji.

Projekt „Opracowanie nowej trasy rowerowej z aplikacją mobilną VeloFort wzdłuż fortów Twierdzy Brzeskiej” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (UE) i jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Polska – Białoruś – Ukraina” na lata 2014–2020.

Lider projektu: Lokalny Fundusz Charytatywny „Fundusz Rozwoju Twierdzy Brześć”

Partner Projektu: Fundacja Instytut Kultury Cyfrowej

Całkowity budżet projektu: 56 566 euro, wkład UE – 50 869,80 euro.