Projekt jest realizowany przez Fundację „Instytut Kultury Cyfrowej”
w partnerstwie z Dzielnicowym Domem Kultury „Bronowice” oraz
Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji.

FIO_baner-www-LOGA