SPOTKANIA I WARSZTATY W DZIELNICOWYM DOMU KULTURY „BRONOWICE”

I. E-obywatel. Jak współpracować z użyciem nowych mediów?
Moduł poświęcony cyfrowym możliwościom działania dla aktywistów społecznych, kulturalnych i politycznych. Podczas spotkania omówiona zostanie paleta różnych narzędzi softwareowych, dobre praktyki organizacyjne oraz sposoby pracy związane z rzeczoną działalnością, natomiast podczas warsztatów omówione wcześniej rozwiązania zostaną wykorzystane na konkretnych przykładach w praktyce.

Prowadzenie – Marcin Skrzypek

II. Kampanie obywatelskie i działania społecznościowe online
Przegląd dobrych praktyk w zakresie prowadzenia kampanii społecznościowych, PR, politycznych i kulturalnych wraz z pogłębionym omówieniem. Spotkanie poświęcone będzie przede wszystkim prezentacji różnych możliwości w tym zakresie, natomiast warsztaty będą dotyczyć ćwiczenia takich działań w praktyce.

Prowadzenie – Marcin Świejkowski

III. Lokalny aktywizm online
Lokalny wymiar aktywności obywatelskiej ma szczególne znaczenie dla budowania społeczeństwa obywatelskiego w dobie cyfrowej, jest także szczególnie ważny dla wzmacniania aktywnej postawy w obszarze partycypacji w kulturze czy sferze publicznej. Spotkanie i warsztaty poświęcone tej tematyce polegać będą na osadzeniu rozwiązań softwareowych oraz możliwości sieciowych w lokalnym kontekście Lublina i okolic.

Prowadzenie – Agnieszka Jarmuł

IV. Działaj przez media – medialab i edukacja medialna
Podczas spotkania i warsztatów przyjrzymy się możliwościom wdrażania działań medialabowych i elementów edukacji medialnej do programów instytucji kultury a także wybranym aplikacjom, które mogą przydać się w pracy kulturalnej. odpowiemy na pytania o dobre praktyki i strategie włączania cyfrowych mediów do pracy kulturalnej przyglądając się wykorzystywanym na świecie modelom organizacyjnym i finansowym, zastanowimy się nad możliwościami łączenia tradycyjnych działań z nowymi narzędziami i sieciami.

Prowadzenie – Piotr Celiński

V. Obywatele wobec danych: między inwigilacją a wykorzystaniem danych w domenie publicznej
Jedną z najważniejszych kompetencji obywatelskich w epoce mediów cyfrowych staje się kwestia bezpieczeństwa oraz inwigilacji w oparciu o transmitowane w sieciach dane różnej natury. Obywatele, ale i państwa często padają ofiarami inwigilacji czy manipulacji, których konsekwencje podkopują jakość życia społecznego i zaufanie pomiędzy różnymi jego aktorami. Podczas szkolenia i warsztatów będziemy starać się mechanizmy tego zagrożenia obnażać i nauczymy się przed nimi skutecznie chronić. Następnie zajmiemy się możliwościami wykorzystania danych publicznych do celów obywatelskich.

Prowadzenie – Karol Piekarski

 

SPOTKANIA I WARSZTATY W WYŻSZEJ SZKOLE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI

I. Do-it-yourself media i komunikacja społeczna online
Dla studentów, którzy na różne sposoby stykają się z problemami społecznymi, aktywnością obywatelską i rozwojem technologii komunikacyjnych podczas studiów szczególnie ważne jest odniesienie wiedzy nabytej podczas zajęć akademickich do praktyki codziennego życia. Chyba najlepszym sposobem takiego odniesienia będzie próba postawienia ich wobec sytuacji, kiedy będą mogli samodzielnie zaprojektować i skonfrontować z innymi swoje własne medium. Takie działania wpisują się w popularny głównie na Zachodzie nurt społeczny zwany “do-it-yourself” media.

Prowadzenie – Piotr Celiński

II. Cyfrowe narzędzia komunikacji społecznej – blogi i fora obywatelskie
Nawet tak proste, jakby się zdawało, formy medialne, jak blogi i fora internetowe mają potężne oddziaływanie społeczne, są doskonałą formą komunikacji obywatelskiej i wymagają sporej wiedzy od swoich użytkowników, aby być odwiedzane i czytane. Podczas modułu im poświęconego chcemy skupić się na analizie typowych działań aktywizujących przestrzeń obywatelską pod kątem ich ulepszania, a także skupić się na możliwościach wychodzenia poza ich ograniczenia by sprostać konkurencji realizowanej za pomocą rozwiązań komercyjnych.

Prowadzenie – Karol Piekarski

III. Obywatele wobec obrazów – kulturowy i społeczny wymiar komunikacji wizualnej – infografiki, memy, video, foto
Media cyfrowe są przede wszystkim mediami korzystającymi z obrazów i wizualizacji – za sprawą obrazów i wyświetlających je ekranów cyfrowy świat komunikuje się ze swoimi użytkownikami. Często mówimy o kulturze obrazkowej, wizerunkach i image mając na myśli formy komunikacyjne, które dominują także w przestrzeni publicznej, dyskursach społecznych i kulturalnych. Podczas spotkania i warsztatów będziemy pracować ze studentami nad możliwościami wykorzystania cyfrowych form wizualnych w komunikacji publicznej skupiając się na takich aspektach jak wizualizacja danych, remix wizualny, memy.

Prowadzenie – Magda Małczyńska-Umeda