Projekt „Software dla kultury” jest częścią długofalowych działań fundacji z zakresu edukacji medialnej i informatycznej mającej na celu podnoszenie wiedzy i świadomości z zakresu wykorzystywania nowych mediów instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych oraz grup nieformalnych działających w sferze kultury. W   ramach projektu wspólnie z tymi podmiotami opracowaliśmy założenia otwartego narzędzia internetowego, które może być wykorzystywane w codziennej pracy instytucji czy organizacji. Po stworzeniu narzędzia odbyła się seria konsultacji, w trakcie których prezentowaliśmy instrukcję jego wdrożenia.

Opracowanie w ramach projektu narzędzie dostępne jest pod adresem: out.kulturacyfrowa.org , a tutaj znajduje się jego instrukcja obsługi.

Webowa wersja narzędzia wizualizującego tagi kultury. Aplikacja ma za zadanie pokazywać w formie interaktywnych wizualizacji relacje pomiędzy tagami, które opisują lubelską (miasto i region) bazę danych kulturalnych tworzonych przez działające tu instytucje, organizacje i projekty. Klikając w wizualizacje masz możliwość dopasować tę bazę do swoich aktualnych potrzeb – wybrać interesujące Cię zależności, na osi czasu oznaczyć potrzebny okres. Tagi wyświetlane przez aplikację są po części obowiązkowym dla redaktorów systemu sposobem oznaczania swoich zasobów (do tej grupy należą m.in: czas, miejsce, typ i profil działania), ale większość z nich została utworzona przez redaktorów.

Najprościej skorzystać z narzędzia używając innego stworzonego przez nas rozwiązania dostępnego na stronie – in.kulturacyfrowa.org wprowadzając tam tagi widoczne później na omawianym narzędziu do przedstawiania wizualnych relacji pomiędzy tagami.

Jednak dostępne wizualizacje można, tak jak np. fragmenty kodu z portali społecznościowych, skopiować i osadzić w innych miejscach sieci – na własnej stronie www, w dowolnej zakładce możesz mieć timeline lubelskiej kultury, lub krąg tagowych zależności. Jeśli zechcesz, to możesz je dodatkowo – zgodnie z ideą open source i darmowym dostępem do tego narzędzia – dopasować do swoich potrzeb; zmienić kształt, kolor, uwydatnić jedne zależności, a inne stonować lub schować.

Kod aplikacji opublikowano na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC-BY-SA 3.0 PL) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

Licencja nie obejmuje materiałów publikowanych i przetwarzanych za pomocą narzędzi.

Zapraszamy także do obejrzenia krótkiego filmu instruktażowego.

 

SDK-logoDo współpracy przy opracowaniu założeń projektu nasze zaproszenie przyjęły następujące instutucje i grupy nieformalne: studenci i studentki dziennikarstwa Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Fundacja „MY Evergreen” z Lubartowa, Dom Kultury w Kocku.

Przeprowadziliśmy także konsultacje online, do udziału w których zaprosiliśmy ponad 20 domów kultury działających na terenie województwa lubelskiego. Dodatkowo, w trakcie prezentacji narzędzia udało nam się także nawiązać współpracę z Puławskim Ośrodkiem Kultury „Dom Chemika”.

Informacja prasowa o spotkaniu w Lubartowie.  

Kontakt: info@kulturacyfrowa.org

mkidn
Projekt „Software dla kultury” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.