CNK-web
„Cyfrowe narzędzia kultury” to projekt będący częścią programu prowadzonego przez Fundację IKC „Kultura cyfrowa” jego założeniem jest długofalowa edukacja medialna w zakresie podnoszenia wiedzy i kompetencji cyfrowych w środowisku kultury formalnej i nieformalnej w Lublinie. Działania projektowe wpisują się także w założenia Strategii Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013-2020 w szczególności w odniesieniu do programu operacyjnego „Edukacja kulturalna i artystyczna”, w którym podkreśla się rolę edukacji medialnej jako ważny czynnik kształcenia kulturalnego i artystycznego.

W ramach projektu wspólnie z zaproszonymi instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze lubelskiej kultury opracowaliśmy założenia narzędzia internetowego, które zostało bezpłatnie udostępnione dla wszystkich chętych instytucji oraz grup nieformalnych.

Opracowane przez nas narzędzie znajduje się na stronie in.kulturacyfrowa.org ,a tutaj znajdziesz instrukcję obsługi.

Jest to do webowej wersji edytora tagów. Narzędzie służy do prostego oznaczania tagami (słowami-kluczami) informacji o wydarzeniach i projektach kulturalnych, ich archiwalnych opracowaniach, ludziach kultury czy zasobach instytucji. Najpierw z listy tagów obowiązkowych odznaczasz te, które charakteryzują Twój wpis. Następnie możesz dodać tagi dodatkowe według własnego pomysłu, które uznasz za najlepiej opisujące Twój wpis. Z czasem stworzysz w ten sposób cyfrowe archiwum własnych informacji i opisujących je tagów, które będzie łatwe i wygodne do przeglądania. Każdy użytkownik tego narzędzia dysponuje unikalnym profilem, a instytucje mogą je tworzyć dla wielu związanych z nimi osób. Wprowadzone dane możesz następnie wykorzystywać we własnym zakresie, ale nam zależy przede wszystkim na tym, aby zgromadzone od wielu różnych podmiotów informacje analizować i opracowywać pokazując jak najwięcej spośród tego, co dzieje się w miastach i regionie – dlatego zachęcamy do wykorzystania naszego narzędzia także i do tego, aby opublikowane zasoby upubliczniać współtworząc lubelską bazę danych kultury.

Zapraszamy także do obejrzenia krótkiego filmu instruktażowego.

Aby uzyskać dostęp napisz do nas: info@kulturacyfrowa.org

Kod aplikacji opublikowano na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC-BY-SA 3.0 PL) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

Licencja nie obejmuje materiałów publikowanych i przetwarzanych za pomocą narzędzi.

W spotkaniach konsultacyjnych wzięły osoby reprezentujące takie instytucje i organizacje jak: Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”, Galeria Labirynt, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Teatr Starty, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji.

Kontakt: info@kulturacyfrowa.org

Projekt „Cyfrowe narzędzia kultury” zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

herb-2