Fundacja „Instytut Kultury Cyfrowej” została zarejestrowana w grudniu 2013 roku. Powołaliśmy ją do życia w celu realizacji działań w obszarze edukacji medialnej, animacji kultury cyfrowej i konsultingu międzysektorowego.

O fundacji

Fundacja „Instytut Kultury Cyfrowej” została zarejestrowana w grudniu 2013 roku. Powołaliśmy ją do życia w celu realizacji działań w obszarze edukacji medialnej, animacji kultury cyfrowej i konsultingu międzysektorowego. Wcześniej jako zespół współtworzyliśmy projekty z pogranicza nauki i sztuki realizowane przez lubelskie instytucje kultury – Warsztaty Kultury filia Centrum Kultury„Mindware. Technologie dialogu”. Był to projekt realizowany w ramach programu kulturalnego polskiej prezydencji w Radzie UE. Kolejne nasze działanie to inicjatywa „Atomy + bity”, której liderem była lubelska organizacja pozarządowa – Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Pracowaliśmy także przy dwóch finałowych aplikacjach Lublina w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Opracowaliśmy wówczas założenia lubelskiego medialabu oraz działań w zakresie edukacji medialnej. Mamy również doświadczenia wydawnicze – zarówno w obszarze tradycyjnych publikacji drukowanych, jak i interaktywnych, elektronicznych. Piotr Celiński jest autorem uznanych w świecie akademickim monografii Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu oraz Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych, zredagował także dwie publikacje przybliżające idee świadomego wykorzystania nowych mediów: Kulturowe kody technologii cyfrowych, Mindware. Technologie dialogu. Jednym z naszych ostatnich działań była koordynacja osi tematycznej Kultura nowych technologii w ramach Kongresu Kultury dla Partnerstwa Wschodniego odbywającego się w Lublinie w październiku 2013 roku. Podzieliliśmy ją jako na trzy części – „Alfabety i alfabetyzmy”, „Sztuka mediów: Ku emancypacji dzieła, widza i artysty”, „Design jako język kultury – porównanie języków wizualnych rożnych alfabetów”.  Do udziału w tym wydarzeniu zaprosiliśmy wybitnych gości z Polski i zagranicy (zobacz podsumowanie w magazynie „Kultura Enter”). Jesteśmy członkiem polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh, współpracowaliśmy m.in. z Wydziałem Politologii UMCS, DDK Bronowice, WSPA w Lublinie, a także z grupą badawczą Literacies in Second Languages Project prowadzoną przez Raúla Morę na UPB w Medellín (Kolumbia).